headerphoto

Polyester MED

S potěšením vám oznamujeme, že naše R & D laboratoře vyvinuli novou práškou barvu série Polyester MED, speciálně formulovánou tak, aby poskytovala vlastnosti „nízkého šíření plamene“, malé množství výparů a nízké emise toxických látek v případě spalování. Tato nová řada je certifikována RINA Laboratories (Registro Italiano Navale), v souladu s požadavky na požární ochranu Marine Equipment Directive (MED) 96/98/CE ve znění směrnice 2012/32/EU (osvědčení č. MED008514CS).